Kategorien
Konstanzer Fasnachtslieder

De Ratzegiggl vu de Dullegass

De Ratzegiggl vu de Dullegass
hot a Kind griegt wie en Aff.
D‘ ganz Dullegass war baff,
vum Ratzegiggl si‘m Aff!

De Ratzegiggl vu de Dullegass
hott in Rucksack nei gseicht;
’s ganz Butterbrot war weich
vum Ratzegiggel si‘m Seich.